smart house

SYSTEM INTELIGENTNEGO BUDYNKU SMART MICON STEROWANY ZA POMOCĄ KOMUNIKACJI RADIOWEJ

System inteligentnego budynku oparty jest na sterowaniu
za pomocą komunikacji radiowej i przeznaczony do lokalnego
oraz zdalnego monitorowania i sterowania urządzeń
zasilanych z sieci energetycznej 230 V AC w mieszkaniach
i domach jednorodzinnych, a także w obiektach użyteczności
publicznej.
System składa się z urządzenia sterującego-nadrzędnego
podłączonego do routera sieci bezprzewodowej Wi-Fi oraz
z modułów wykonawczych łączących się ze sterownikiem bezprzewodowo za pomocą wspomnianego routera sieci
Wi-Fi.

System może składać się od jednego do nawet kilkudziesięciu
modułów wykonawczych.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE SYSTEM SMART MICON SPOŚRÓD INNYCH ROZWIĄZAŃ:

• Niska cena startowa,

• Brak dedykowanej centralki sterującej – oferowana
jest mała i tania centralka sterująca w oparciu
o moduł Raspberry PI, ale może również do tego celu
służyć dowolny komputer PC,

• Wykorzystanie darmowego oprogramowania typu „open
source”,

• Nie jest tworzona własna sieć komunikacji radiowej –
system wykorzystuje istniejącą strukturę i urządzenia
sieci WiFi,

• System jest opracowany i skonstruowany przez firmę
MICON,

• Możliwość aplikacji systemu w istniejących budynkach
– nie trzeba instalować dodatkowego okablowania dzięki
zastosowaniu komunikacji bezprzewodowej.

 

System obsługiwany jest za pomocą oprogramowania
sterująco-wizualizacyjnego typu „open source” poprzez przeglądarkę
internetową.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI SYSTEMU:

 

• Zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i gazu poprzez
optymalizację pracy systemów oświetlenia,
ogrzewania i chłodzenia budynków mieszkalnych
i przemysłowych zarówno istniejących, jak i nowobudowanych,

• Zwiększenie bezpieczeństwa w/wym. budynków
poprzez stałe monitorowanie zagrożeń,

• Zwiększenie komfortu obsługi urządzeń i systemów..

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE SYSTEMU:

1. Sterowanie ogrzewaniem.

Możliwość zdalnego sterowania i monitorowania pracy systemu
ogrzewania – np. możliwość włączenia ogrzewania
w momencie powrotu do domu (np.: z pracy, czy w trakcie
powrotu z podróży). Dzięki zastosowaniu naszego systemu
jesteśmy niezależni od czasu i miejsca! Za pomocą smartfonu,
tabletu, czy komputera możemy włączyć lub wyłączyć
ogrzewanie dokładnie wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba.

2. Sterowanie oświetleniem.

Możliwość zdalnego monitorowania i sterowania oświetleniem.
Dodatkowe możliwości daje moduł czujnika obecności
na podczerwień, który ma za zadanie kontrolować, czy
w danym momencie znajduje się jakaś osoba w pomieszczeniu
(np. w łazience). Wówczas nasz moduł po wykryciu
braku osoby, wyłączy za nas oświetlenie, po ustalonym przez
nas czasie.
Niezależnie od zaprogramowanych parametrów modułów,
w każdej chwili można je modyfikować. Jednak niezależnie
od zaawansowanych komend, jakie wprowadzimy do modułu,
zawsze można lokalnie w tradycyjny sposób załączyć lub
wyłączyć oświetlenie.

MODUŁY WYKONAWCZE SMART MICON

KONSTRUKCJA MODUŁÓW WYKONAWCZYCH

Moduł wykonawczy zbudowany jest w oparciu o moduł komunikacji
bezprzewodowej pracujący w standardzie Wi-Fi,
wyposażony w programowalny układ sterujący – mikrokontroler.
Ponadto w module znajduje się układ detekcji przejścia
napięcia sieciowego przez zero, moduł pomiaru mocy pobieranej
przez odbiornik oraz element wykonawczy w postaci
przekaźnika półprzewodnikowego lub elektromechanicznego
sterujący odbiornikiem. Moduł komunikacji bezprzewodowej
odpowiada za wymianę informacji pomiędzy modułem wykonawczym
a sterownikiem nadrzędnym systemu. Układ
sterujący odbiera dane z modułu pomiaru mocy oraz steruje
pracą przekaźnika wykonawczego. W celu zwiększenia
niezawodności przekaźnika wykonawczego, sterownik na
podstawie sygnału z układu detekcji zera załącza przekaźnik
w chwili przejścia napięcia sieci przez zero. Ponadto moduł
wykonawczy wyposażony jest we własną przetwornicę napięcia
sieciowego na niskie napięcie stałe służące do zasilania
poszczególnych elementów modułu.
Moduł wykonawczy wykonany jest w postaci kompaktowego
modułu o wymiarach i kształcie pozwalającym na
zamontowanie w puszce elektroinstalacyjnej.

PARAMETRY I RODZAJE MODUŁÓW
WYKONAWCZYCH:

• Moduł jedno-przekaźnikowy sterujący wyjściem do 16A
z pomiarem poboru mocy.
• Moduł dwu-przekaźnikowy sterujący wyjściem do 2x5A
z pomiarem poboru mocy.
• Moduł z dwoma wejściami dwustanowymi oraz dwoma
wyjściami przekaźnikowymi.
• Moduł z pomiarem temperatury, wilgotności, ciśnienia
i natężenia oświetlenia.


Wspólne parametry modułów wykonawczych:
• napięcie zasilania: 100-265 V AC,
• komunikacja radiowa WiFi 2,4 GHz,
• obudowa do montażu w puszkach elektroinstalacyjnych
o średnicy ≥ 60 mm i głębokości 60 mm – wymiary (długość
x szerokość x wysokość): 41 x 48 x 29 mm.

3. Sterowaniem gniazdkami sieciowymi.

Możliwość zdalnego sterowania i monitorowania stanu obciążenia gniazdek sieciowych 230 V AC, a co za tym idzie podłączonych do nich urządzeń elektrycznych. Jednym z przykładów są ładowarki do telefonów lub urządzenia znajdujące się na tak zwanym czuwaniu, które są włączone do gniazdka non stop. W takim przypadku po wykryciu przejścia w stan czuwania, urządzenie może zostać automatycznie wyłączone. Ponadto moduły gniazdkowe są wyposażone w precyzyjny układ pomiaru mocy elektrycznej pobieranej przez podłączone do niego urządzenie elektryczne. Zapewnia to pełną kontrolę nad podłączonym urządzeniem, która daje wymierne korzyści w postaci mniejszych opłat za energię elektryczną.

GSM

MODUŁ STEROWANIA ZDALNEGO WYKORZYSTUJĄCY KOMUNIKACJĘ GSM

Moduł ten posiada wbudowany modem GSM z gniazdem na
kartę SIM. Moduł posiada wejścia sterujące i wyjścia dwustanowe,
które mogą współpracować z czujnikami dwustanowymi,
analogowymi lub cyfrowymi i sterować urządzeniami
wykonawczymi. Moduł GSM wykorzystuje istniejącą sieć
telefonii komórkowej. Komunikacja modułu z operatorem
odbywa się poprzez wysyłanie i odbieranie krótkich wiadomości
tekstowych SMS. Moduł informuje operatora o zaistniałych
zdarzeniach, jak również wykonuje funkcje i zadania
wymuszone zdalnie przez operatora za pomocą wiadomości
SMS o odpowiedniej treści lub dedykowanej aplikacji.

PARAMETRY TECHNICZNE MODUŁU :

• 5 wejść konfigurowalnych jako dwustanowe NO/NC lub
analogowe
• 3 wyjścia dwustanowe półprzewodnikowe „otwarty dren”
60 V/5 A
• 1 wyjście przekaźnikowe dwustanowe NO/NC bezpotencjałowe 230VAC/5A
numerów telefonów zapisanych w pamięci modułu,
• wyjście interfejsu 1-Wire / I2C np. do zewnętrznego czujnika
temperatury
• obudowa IP20 do montażu na szynie DIN 35 mm o wymiarach
(szerokość x wysokość x głębokość): 138,5 x
88 x 62,5 mm.
• zasilanie 5-24 VDC, max 5W

PARAMETRY TECHNICZNE ZASILACZA (OPCJONALNIE ):

• zasilacz sieciowy 100–230 V AC / 5V DC / 2,1 A z podtrzymaniem
akumulatorowym 3,7 V 3 Ah.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
MODUŁU:

• komunikacja poprzez wiadomości SMS z potwierdzeniem
odebrania,
• obsługa poprzez aplikację na telefon komórkowy lub
bezpośrednio poprzez wiadomości SMS,
• rozbrojenie/uzbrajania czuwania modułu za pomocą
SMS,
• wysyłanie SMS każdorazowo przy zmianie stanu
dowolnego wejścia,
• wysyłanie SMS o statusie modułu cyklicznie, co pewien
czas oraz na żądanie Użytkownika,
• sterowanie wyjściami modułu oraz konfiguracja modułu
poprzez wiadomości SMS wysyłane z uprawnionego
telefonu komórkowego,
• możliwość obsługi przez kilku użytkowników – kilka
numerów telefonów zapisanych w pamięci modułu,
• jedno dedykowane wejście dwustanowe jako alarmowe
– załącza automatycznie jedno z wyjść przekaźnikowych,
• możliwość obsługi modułu przez kilku uprawnionych
użytkowników – przed pierwszym użyciem danego
telefonu komórkowego najpierw należy wysłać do
modułu specjalny SMS zawierający numer telefonu
danego użytkownika – wskazanie (ustawienie)
uprawnionego numeru użytkownika,
• wbudowana funkcja termostatu z możliwością konfiguracji
progów temperaturowych,
• kontrola zasilania sieciowego i stanu baterii zasilającej.