INNE

MIC7003

KALIBRATOR CZUJNIKÓW CYFROWYCH

Przenośne urządzenie przeznaczone do regulacji i kalibracji czujników gazów typu MIC64xx oraz konwerterów MIC65x0.

Bezprzewodowa łączność z czujnikami zrealizowana jest przez wykorzystanie promieniowania podczerwonego.

Urządzenie jest wykonane w formie przyrządu ręcznego zaopatrzonego w klawiaturę 6-cio przyciskową.