INNE

MIC1304

PULPIT ZDALNEGO STEROWANIA I SYGNALIZACJI

Pulpit zdalnego sterowania i sygnalizacji w iskrobezpiecznych układach sterowania. 

Skrzynka może być wyposażona w cztery przyciski, przełączniki i/lub lampki sygnalizacyjne w dowolnej kombinacji